Strona główna

Previous slide
Next slide

Danuta Chwastniewska.

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzę od wielu lat. Pomagam przede wszystkim dzieciom, które mają prolemy z nauką,  w tym z nauką  pisania i czytania, uczniom ze zdiagnozowaną dyslekcją, dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi.

Prowadzę badania przesiewowym testem dekodowania, diagnozujące problemy z czytaniem. Pomagam uczniom, którzy odnoszą niepowodzenia szkolne, jak i tym, których rozwój bywa nieharmonijny.

Prowadzę także zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym stymulując ich prawidłowy rozwój oraz zajęcia z młodzieżą gimnazjalną i licealną oraz osobami dorosłymi, u których utrzymują się problemy z czytaniem, pisaniem, koncentracją uwagi. Więcej informacji na podstronie: Komu mogę pomóc.

Danuta Chwastniewska – pedagog specjalny, terapeuta, absolwentka podyplomowych studiów z zakresu terapii pedagogicznej oraz psychologii wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży (Uniwersytet Wrocławski). Autorka innowacyjnych metod nauczania w tym metody 101 kroków w nauce czytania i pisania ( Wydawnictwo Wyspa) , programu i serii terapeutycznej Ortograffiti ( Wydawnictwo Operon), ponad 30 podręczników do nauki języka polskiego      (Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,  Nowa Era). Prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty na temat dysleksji, wspomagania rozwoju, metodyki nauczania, wykorzystując wiedzę  o mózgu (neurodydaktyka).

Więcej informacji o autorce tutaj

Więcej na: