Matematyka – terapia

Marian Chwastniewski

Terapia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki

Zajęcia terapeutyczne, proponowane przeze mnie, polegają na wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci. Każde z nich ma swój własny sposób poznawania świata, w tym świata liczb, figur i zależności pomiędzy nimi.

Dlatego też zajęcia prowadzone są z  uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia oraz aktualnego jego poziomu rozumowania i zasobu wiedzy.

Kolejnym  celem jest rozwijanie logicznego i twórczego sposobu myślenia oraz wspieranie rozwoju umysłowego poprzez rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych.

mgr Marian Chwastniewski- wieloletni nauczyciel matematyki, terapeuta, absolwent kursu terapii pedagogicznej OLPI. Autor innowacyjnych metod nauczania  i programów edukacyjnych. Prowadził autorskie programy klasy  odkrywców w Gimnazjum nr 11 w Gdyni i Laboratorium Edukacyjno- Twórcze Wyspa Odkryć w Sopocie. Jest autorem Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK, który prowadzi od 20 lat.