Komu możemy pomóc

Previous slide
Next slide

Dzieciom, młodzieży:

 • z trudnościami w uczeniu się,
 • mającym kłopoty z czytaniem, pisaniem, zapamiętywaniem, ortografią, koncentracją uwagi,
 • cierpiącym na nadpobudliwość psychoruchową,
 • w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji,
 • z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia),
 • mającymi trudności z ortografią (dysortografia),
 • z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia),
 • o obniżonej sprawności umysłowej, osobom z pogranicza normy i upośledzenia,
 • o obniżonej samoocenie w wyniku długotrwałych niepowodzeń szkolnych.
 • Przeprowadzamy diagnozę wstępną w celu jak najtrafniejszego wyboru metod terapii.

  Diagnoza wstępna (ocena potrzeb edukacyjnych) nie jest równoznaczna z pełną diagnozą psychologiczno-pedagogiczną.

  Dla rodziców i nauczycieli:
  Porady, konsultacje, szkolenia.
  Forma zajęć:
  Najchętniej prowadzimy zajęcia indywidualne oraz w małych, dwuosobowych zespołach.
  Odbiorcy:
  Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – szkoła podstawowa, liceum. Bardzo pożądana jest stała współpraca z rodzicami.
  Miejsce:
  Terapia odbywa się w gabinecie lub – szczególnych przypadkach w domu pacjenta.